Valikko

Markanvändningens aktuellt

01.02.2017 15:18

Grankulla stad säljer en höghustomt i Björkgård

Grankulla stad överlåter utgående från anbud en höghustomt i Björkgård på adressen Bredaporten 8. Tomten överlåts genom att sälja den för bostadsproduktion med statsstöd.

Tomtens bostadsbyggrätt är 3 000 m² vy och arealen enligt fastighetsregistret är 3 727 m².

Försäljningsbroschyr och tilläggsinformation:Höghustomter till salu


Tillbaka till rubrikerna