Valikko

Markanvändningens aktuellt

09.09.2016 09:39

Grankulla stad säljer en höghustomt i Björkgård

Grankulla stad säljer utgående från anbud en höghustomt i Björkgård på adressen Bredaporten 5. Tomtens byggrätt är 7000 m² vy och areal enligt fastighetsregistret 5872 m².

Försäljningsbroschyr och tilläggsinformation:Höghustomter

Fastighetsingenjör
Johanna Määttälä
tfn 09 5056 253
johanna.maattala@grankulla.fi


Tillbaka till rubrikerna