Valikko

Markanvändningens aktuellt

23.03.2016

Framtidsplanerna för stadshuskvarteret ställs ut i stadshuset

Arkitekttävlingen som gäller stadshusets kvarter har nått bedömningsskedet. Sammanlagt 48 tävlingsförslag har lämnats in. Nästa steg är att prisnämnden för tävlingen väljer ut de bästa förslagen. De ställs ut i stadshusets entréhall under tiden 21.3–8.4.2016. Under denna tid kan allmänheten bekanta sig med förslagen och kommentera dem. Målet är att avgöra tävlingen under april. Prisutdelningen hålls i maj.

Alla tävlingsförslag (situationsplan och en perspektivbild el.dyl.) finns till påseende på tävlingens webbplats fr.o.m. 21.3.2016, se förslagen här >

Syftet med tävlingen är att detaljplanen i området ändras med utgångspunkt i de prisbelönta tävlingsförslagen. Målet är att påbörja arbetet med detaljplaneändringen redan under hösten. Då kan byggarbetet påbörjas tidigast 2018 och det kommer att fortsätta in på 2020-talet.

De utställda förslagen

Planeringstävlingen för stadshuskvarteret


Tillbaka till rubrikerna