Valikko

Markanvändningens aktuellt

28.09.2017 16:27

Försäljningsplatser för julgranar i Grankulla 2017

Grankulla stad hyr ut försäljningsplatser för julgranar (3 st.) under tiden 18.12–24.12.2017. Hyran för en försäljningsplats är 252,40 € (+ moms 24 %). Eventuella tilläggsdagar kostar 43,80 €/dygn (+ moms 24 %).

Ansökan ska lämnas in skriftligt till markanvändningsenheten. Ansökan ska innehålla följande uppgifter: sökandens namn och kontaktuppgifter, faktureringsadress samt försäljningsplats och -tid som ansökan gäller.

Ansökningstiden löper ut 9.10.2017 kl. 15.00.

Om det kommer in flera ansökningar på samma försäljningsplats under ansökningstiden lottas platsen ut bland dem som har sökt den. Om det blir lediga försäljningsplatser över, hyrs de ut efter ansökningstidens slut i den ordning ansökningarna kommer in.

Kartor över försäljningsplatserna kan ses på Grankulla stads webbplats på adressen www.grankulla.fi/julgranar och på markanvändningsenhetens kundservice vardagar 8.00–15.45.

Närmare information: 050 411 1961 eller markanvandning@grankulla.fi


Grankulla 28.9.2017

Samhällstekniken


Tillbaka till rubrikerna