Valikko

Markanvändningens aktuellt

08.11.2016

Försäljningsplatser för julgranar i Grankulla 2016

Grankulla stad hyr ut försäljningsplatser för julgranar (3 st.) Hyran för en försäljningsplats är 252,40 euro (+ moms 24 %)/veckan. Ansökningstiden börjar 14.11.2016 kl. 8.00, och ansökan ska lämnas skriftigt till markanvändningsenheten. Platserna hyrs ut i den ordning ansökningarna kommer in.

Kartor över försäljningsplatserna kan ses på Grankulla stads webbplats på adressen www.grankulla.fi/markanvandningslov och på markanvändningsenhetens kundservice vardagar 8:00–15:45.

Närmare upplysningar: (09) 5056 213 eller markanvandning@grankulla.fi

Grankulla 8.11.2016

Samhällstekniken


Tillbaka till rubrikerna