Valikko

Markanvändningens aktuellt

20.10.2015

Försäljningsplatser för julgranar i Grankulla 2015

Grankulla stad hyr ut försäljningsplatser för julgranar (5 st.) Hyran för en försäljningsplats är 246,70 euro (+ moms 24 %)/veckan. Ansökningstiden börjar 22.10.2015, och ansökan ska lämnas skriftigt till markanvändningsenheten. Platserna hyrs ut i den ordning ansökningarna kommer in.

Kartor över försäljningsplatserna kan ses på Grankulla stads webbplats på adressen http://www.kauniainen.fi/sv/boende_och_miljo/planlaggning_och_markanvandning/tillstand_inom_markanvandningen

och på markanvändningsenhetens kundservice vardagar 8.00–15.45.

Närmare upplysningar: (09) 5056 213 eller markanvandning@grankulla.fi

Grankulla 20.10.2015

Samhällstekniken


Tillbaka till rubrikerna