Valikko

Markanvändningens aktuellt

28.11.2017

Britagränden heter Britankuja på finska fr.o.m. 1.12.

Britagränden heter fr.o.m. 1.12 på finska Britankuja.

Ändringen av gatunamnet på finska beror på att man vill hedra Brita Hindström, Helge Hindströms maka. Helge Hindström verkade bl.a. i köpingsstyrelsen åren 1931 - 1968.

Gränden vid Gallträsk leder till deras gamla villa. Staden anser det motiverat att inte översätta minnesnamn och har därför beslutat ändra det finska namnet från och med december.

Beslutet gjordes i samhällstekniska utskottet 10.10.2017.Tillbaka till rubrikerna