Planläggning och markanvändning

Markanvändningsenheten svarar för Grankulla stads planläggning, fastighetsbildning, markpolitik, upprätthållande av kartor och geografisk information och mätservice.
Markanvändningsenheten beslutar också om tillfälliga arrende- och markanvändningstillstånd.Kundservice

Markanvändningsenhetens lokaler är i 2:a våningen i Grankulla stadshus. Kundservicen har öppet må – fr 8:00 – 15:45, besöksadressen är Grankullavägen 10 och postadressen PB 52, 02701 Grankulla.

Hos kundservicen får man kartutdrag, digitalt kartmaterial, uppgifter om fixpunkter, fastighetsregisterutdrag, lagfarts- och gravationsbevis och rådgivning i fråga om planer.

Avgifter som tas ut av resultatområdet för markanvändning 2019 (pdf) (7 MB)Keskustan tilanne 15.5.2018

Ombyggnaden av centrum, läge 15.5.2018