Veterinärverksamhet

Stadsveterinärerna i Esboregionens miljö- och hälsoskydd har mottagning i Olars, adress Gårdsbrinken 1 A.


Patientmottagningnen baserar sig på tidsbeställning per tel. 09 8168 4458 må-fre 9-10. Beträffande jour på annan tid än tjänstetid (vardagar kl.16 -8 samt veckoslut dygnet runt) har Esboregionens miljö- och hälsoskydd avtal med veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet.


Se också: >