Valikko

Grankulla beredd på att bekämpa vildkaniner


Vildkaninen härstammar ursprungligen från Spanien och Portugal och lever nuförtiden fritt i nästan hela världen inklusive Finland. den nuvarande vildkaninstammen i huvudstadsregion härstammar troligtvis från kaniner som levt på Byholmen i Helsingfors redan på 1980-talet. Stammen har sedan början av 2000-talet vuxit explosionsartat och arten förekommer nuförtiden även utanför Ring III:n i Esbo och Vanda. Arten har även noterats i Grankulla.   

Villikanit_sv (doc) (122.5 KB)