Valikko

Skyddade naturtyper i Grankulla


Hassellunden i Karvasbacka


Den 0,8 hektar stora hassellunden som ligger på sydöstra sidan av Kasaberget är en skyddad naturtyp. I lunden växer rikligt med stora, frodiga hasselbuskar: utom de livskraftiga hasselbuskarna förekommer bl.a. vårtbjörk, gran, asp och gråal samt rikligt med annan växtlighet.

Kikarbergets ädelträdsområde


På Kikarberget finns en skyddad naturtyp. Där finns en dunge som till stora delar består av ädla lövträd. På det ca 2 hektar stora området växer även skogslind, ek, lönn och hasselbuskar.