Valikko

Välkommen till Kasabergets naturstig

Miljöenheten har förnyat tematavlorna längs med naturstigen i Kasabergsområdet samt uppdaterat guidehäfte som hör till stigen. De vackra naturbilderna på tavlorna och i häftet är gjorda av illustratör Sanna Pelliccioni.

Längs naturstigen finns fem tematavlor som berättar om naturen i skogen, på Kasaberget samt Stormossen. Därtill finns det sex raststolpar vars närmiljö presenteras i det separata guidehäftet. Naturstigen går huvudsakligen längs motionsslingan, men gör också en avstickare upp till Kasaberget samt till naturskyddsområdet. Det tar ca 1- 1,5 timmar att i lugn och ro bekanta sig med naturstigen.

Här kan du printa ut guidehäftet >

 Tryckta exemplar av guidehäftet kan även avhämtas från stadshuset samt biblioteket.

Myra/Naturstig
Illustratör Sanna Pelliccioni