Miljö- och hälsoskydd

Esbos, Grankullas och Kyrkslätts miljö- och hälsoskyddsenheter sammanslogs 1.1.2008. Samarbetsområdet för miljö- och hälsoskyddet heter Esboregionens miljö- och hälsoskydd och dess huvudkontor är i Esbo. Dessutom finns en filial i Kyrkslätt.

Miljö- och hälsoskydd är förebyggande hälsovård. Uppgifterna omfattar bl.a. tillsyn över livsmedel, hushålls- och badvatten, boendehälsa och produktsäkerhet, tillsyn beträffande förpackningspåskrifter, tillsyn enligt tobakslagen, djurskydd och veterinärvård. Den regionala enheten svarar för kemikalietillsyn inom Esbo och Grankulla. I Kyrkslätt hör kemikalietillsynen till en annan verksamhetssektor.

Den regionala enheten producerar primärvård för sällskaps- och nyttodjur och säkrar tillgången till brådskande veterinärvård också efter tjänstetid. Veterinärjouren ordnas i samarbete med Universitetets djursjukhus.

Veterinärernas gemensamma mottagning är belägen i Olars, Esbo på adressen Gårdsbrinken 1 A . Tidsbeställning per tel. (09) 8168 4458,  helst må–fr kl. 9–10.

Se Veterinärverksamhet >

Esboregionens miljö- och hälsoskydd verkar under Esbo stads social- och hälsovårdsnämnd. Esbos I stadsveterinär är chef för den regionala enheten.

Esbokontoret finns på Gårdsbrinken 1 i Olars.
Kyrkslätts servicekontor finns på Ervastvägen 2