Valikko

Esbo och Grankullas handlingsplan för bullerbekämpning för åren 2013-2017

Esbo och Grankullas handlingsplan för bullerbekämpning för de kommande fem åren kan läsas här. De livligast trafikerade landsvägarna och gatorna har varit föremål för granskning. I planen föreslår man åtgärder för att effektivera bullerbekämpningen och en långtidsstrategi för att minska bullerolägenheter.

Som bakgrundsmaterial till handlingsplanen har man använt bullerutredningarna som färdigställdes år 2012 enligt EU:s direktiv om omgivningsbuller.

Esbo och Grankullas handlingsplan för bullerbekämpning för åren 2013-2017 kan läsas här Handlingsplan för bullerbekämpning (pdf) (1.9 MB)

Bullerutredningen för år 2012 enligt EU:s direktiv om omgivningsbuller kan läsas här EU bullerutredning (pdf) (2.8 MB)
Utkastet finns för tillfället tyvärr endast på finska.

Tilläggsuppgifter: miljöchef Anna-Lena Granlund-Blomfelt, agb@grankulla.fi, tfn 050 323 6269