Valikko

Sortti-stationerna

Till Sortti-stationerna kan man hämta små mängder avfall med personbil, släpvagn eller paketbil. Priset på avfallet bestäms utgående från om lasten innehåller återvinnbart avfall eller främst oåtervinnbart blandavfall.

Följande avfall emottas gratis på Sortti-stationerna:

metallskrot
problemavfall från hushåll
papper, paff och kartong
förpackningsglas (färgat/ofärgat)
tryckimpregnerat virke, högst 1 m3
el-och elektronikskrot, högst 3 st/kund/gång (gäller ej lysrör som kan hämtas i större mängder på en gång)

Den närmaste Sortti-stationen är belägen i Kånala, Betongvägen 3. Mera information om öppethållningstider, mottagningsavgifter, köranvisningar mm. får du på HRM:s hemsidor eller genom att ringa Avfallshanteringens kundtjänst, tfn. (09) 1561 2110.

Sortti-asemat - Sortti-stationer >