Valikko

Länkar och tips


Höstlöv (foto: C.H.)

Trädgårdsavfall

Hantera det höstliga trädgårdsavfallet på uppkomstplatsen
Hugg till flis, finfördela, använd som markbetäckning, kompostera!

Hantering av trädgårdsavfall på rätt sätt sparar natur och reda pengar. Genom kompostering får du ett värdefullt humustillskott till din trädgård och sparar in på onödiga transport- och behandlingsavgifter. Samtidigt minskar du utsläppen och nedskräpningen.

Humus är en delikatess
När du städar din gårdsplan, plocka bara bort sådant skräp som inte hör hemma i naturen och lämna kvar löv och annat organiskt material så att det får brytas ner i terrängen. Lövförnan är värdefull näring för bl.a. olika insekter och svampar. Igelkottar och maskar drar också nytta av den. Under nedbrytningen uppluckras jordmånen och markens grynstruktur förbättras. Som resultat uppstår mineraliska näringsämnen som upptas av växterna. Om du vill uppnå ett "snyggt" resultat, kratta löv och ris från stigar och gångar till gräsmattan eller lägg dem under buskar och vid trädrötter.

Hjälp nedbrytningen att komma igång genom att finfördela eller kompostera!
Om din gräsmatta täcks av ett ovanligt tjockt lövlager, kan du finfördela löven med gräsklipparen så att de förmultnar på platsen och gödslar gräsmattan eller lägga löven i en kompost för trädgårdsavfall. Dela kvistar och ris i bitar eller hugg till flis. Flisen och kvistbitarna förmultnar under buskarna på samma sätt som löven. Flisen kan blandas med lövförnan och användas som blandmaterial i komposten.

Du kan kompostera trädgårdsavfallet i en hög, en kompostlår eller en oisolerad kompostor. I en lår eller kompostor förmultnar avfallet snabbare. Användningen av kompostmylla minskar behovet av gödsling. Kompostera livsmedelsavfall i en värmeisolerad kompostor som är också skyddad mot gnagare. Bygg, placera och sköt kompostorn för livsmedelsavfall så att skadedjur, såsom råttor eller fåglar, inte får tag på avfallet. Diskutera med din närmaste granne om placeringsplatsen för din kompost.

Gör dig av med bioavfallet på rätt sätt- rätt i säckar eller för bort med släpvagn!

Hantera det höstliga trädgårdsavfallet på uppkomstplatsen (pdf) (64 KB)  >