Valikko

Miljöenhetens nyheter

17.01.2012

Vintermata fåglarna på rätt sätt

Med vintern startar även fåglarnas matningsperiod. Att mata fåglar är både till nytta och nöje, både för fåglar och människor. Man bör dock fästa stor uppmärksamhet på sättet man matar fåglar på.

Det är dock förbjudet att mata fåglar genom att sprida ut maten direkt på marken. Att slänga mat eller dyl. på marken klassas som nedskräpning. Dylik nedskräpning ger upphov till ett ofräscht intryck och minskar på trivseln i miljön. Bröd, frön, matrester mm. som slängs på marken kan också förorsaka många olika typer av problem.

Fågelmat som kastats på marken kan locka till sig oönskade gäster så som mårdhundar och råttor. Ett ökat antal råttor har tyvärr noterats i Grankulla den senaste tiden. Råttorna kan som känt förorsaka hälsoproblem åt människor. Mårdhundar kan vara en hälsorisk för husdjur (bl.a. skabb) och jagar även fåglar till fågelvännernas stora förtret.  Mat som spridits ut på marken kan var en hälsorisk (salmonella) även för fåglar då dessa äter och bajsar på samma område. En insjuknad fågel sprider snabbt sjukdomen vidare, vilket kan vara förödande för ett områdes fågelbestånd.

Istället för att mata fåglarna direkt på marken rekommenderas det att man använder ett utfodringsbräde eller en matningsautomat. Bästa utmatningsstället är en sådan konstruktion där fåglarna inte kommer åt att sitta i maten och bajsa direkt i den. Maten som serveras åt fåglarna får inte vara skämd eller vara för salt. Den populäraste maten bland fåglarna är osaltade jordnötter, solrosfrön, havre och talg. Matrester som fallit ner på marken bör sopas upp regelbundet.

Det är en trevlig sysselsättning att mata fåglar på vintern, men under sommaren är det bra att hålla en paus. Under häckningstid är det bäst att fåglarna matar sina ungar med närings- och proteinrik insektmat. Då utvecklas ungarna till normala och starka individer.


Tillbaka till rubrikerna