Valikko

Miljöenhetens nyheter

07.04.2013

Vill du lära dig kompostera? Kom på komposteringskurs!

Kom med och lyssna då hortonom och trädgårdslärare Kirsi Tuominen lär ut komposteringens grunder. Kursen hålls på finska, men frågor kan ställas på svenska. Även svenskspråkigt material tillgängligt! Kursen som arrangeras av Helsingforsregionens miljötjänster och Grankulla stad är gratis. Ingen förhandsanmälan.

Tid: to 11.4. kl. 18–20
Plats: Grankulla stadshus, mötesrum 2, Grankullavägen 10


Tilläggsuppgifter om Grankullas eller de övriga komposteringskurserna som arrangeras i huvudstadsregionen hittar du på HRM:s hemsida eller fås av Kirsi Tuominen tfn 050 591 6783.

Tillbaka till rubrikerna