Valikko

Miljöenhetens nyheter

28.03.2012

Vårens trädgårdsavfall kan föras till Sortti-stationerna

Våren är här och det är dags att förbereda trädgården inför sommaren. Det är bra om man kan kompostera sitt trädgårdsavfall på egen tomt, men om detta inte är möjligt kan trädgårdsavfallet transporteras till Sortti-stationerna som är en del av HRM Avfallstjänst. På detta sätt blir avfallet komposterat och hamnar inte i blandavfallet på avstjälpningsplatsen. Trädgårdsavfall får inte tippas i stadens skogsdungar eller i parker, detta klassas som nedskräpning!

Observera att det fr.o.m. 1.1.2011 enligt Grankulla stads miljöskyddsföreskrifter är förbjudet att bränna trädgårdsavfall i staden!

Ett lass trädgårdsavfall som hämtas till en Sortti-station med personbil, paketbil eller bilsläpvagn kostar fem euro. Avgiften täcker enbart trädgårdsavfall så som ris, löv och gräs. Annat avfall som sopad sand, jordmaterial, stubbar och rotklumpar ingår inte i priset.

Trädgårdsavfall mottas inte på Munkkulla avfallsstation i Kyrkslätt på grund av utrymmesbrist. Sortti-stationerna tillämpar självbetjäningsättet, vilket innebär att man själv lossar lasten och placerar den på flaken. Som betalningsmedel duger bank-, kredit- och betalkort, inte kontanter.

När vårstädningen och renoveringsperioden börjar ökar antalet kunder avsevärt på Sortti-stationerna. Köerna är som längst vid femtiden på måndagarna. Vid andra tidpunkter är risken mindre att hamna i kö.

Sortti-stationerna betjänar vardagar kl. 07–21.

Sortti-stationerna:
Esbo
- Käringmossens avfallshanteringscentral, Käringmossvägen 8 
Helsingfors
- Stensböle, Stensbölekanten 5
- Kånala, Betongvägen 3
Kyrkslätt,
- Munkkulla, Munkkullavägen 3 (trädgårdsavfall tas inte emot)

Källa: HRM Avfallstjänst

Sortti-asemat - Sortti-stationer

Tillbaka till rubrikerna