Valikko

Miljöenhetens nyheter

14.02.2013

Utkastet till Esbo och Grankullas handlingsplan för bullerbekämpning till påseende

Utkastet till Esbo och Grankullas handlingsplan för bullerbekämpning för de kommande fem åren har färdigställts. De livligast trafikerade landsvägarna och gatorna har varit föremål för granskning. I planen föreslår man åtgärder för att effektivera bullerbekämpningen och en långtidsstrategi för att minska bullerolägenheter.

Utkastet till handlingsplan presenteras för allmänheten 12.3.2013 kl 17 i Grankulla stadshus och då har intresserade möjlighet att framföra sina åsikter om utkastet.

Som bakgrundsmaterial till handlingsplanen har man använt bullerutredningarna som färdigställdes år 2012 enligt EU:s direktiv om omgivningsbuller. Planutkastet är framlagt på Grankullas och Esbos webbsidor samt på anslagstavlan i Grankulla stadshus fram till den 31.3.  Under denna tid har alla som önskar möjlighet att föra fram sin åsikt. Man kan också lämna kommentarer via webben, per e-mail till adressen agb@grankulla.fi eller per post till adressen Grankullas miljöenhet, PB 52, 02701 Grankulla.

Utkastet till Esbo och Grankullas handlingsplan för bullerbekämpning kan läsas här Handlingsplan för bullerbekämpning (pdf) (1.9 MB)

Bullerutredningen enligt EU:s direktiv om omgivningsbuller kan läsas här EU bullerutredning (pdf) (2.8 MB)
Utkastet finns för tillfället tyvärr endast på finska.

Tilläggsuppgifter: miljöchef Anna-Lena Granlund-Blomfelt, agb[at]grankulla.fi, tfn 09-505 6269

KOMMENTARER OM BULLERBEKÄMPNINGEN  >Tillbaka till rubrikerna