Valikko

Miljöenhetens nyheter

02.02.2012

Undvik onödig tomgång

Grankulla miljöenhet vill påminna om att onödig tomgång är förbjudet enligt förordning. Ett motordrivet fordon som står av någon annan orsak än tvingande trafikhinder får ha motorn igång högst två minuter. När temperaturen är under -15°C får motorn dock vara igång högst fyra minuter innan körningen påbörjas. Förbudet gäller också motorcyclar, mopeder, terrängfordon, traktorer och motorredskap. Traktorer och motorredskap får dock vara igång så länge det behövs för att förbereda fordonet före påbörjandet av det arbete som utförs med fordonet eller redskapet.

Tomgång – en dålig gammal vana
I allmänhet överträder bilisterna förbudet mot tomgång helt i onödan av gammal vana. Det händer också ofta yrkesbilister. Att sluta köra på tomgång är ett miljöval. Det minskar avgaserna och förbättrar luften. Det lönar sig inte att värma bilen genom tomgångskörning. Skaffa i stället motorvärmare och kupévärmare. Då sparar du inte bara miljön utan också energi och motor.

Bilarna är den värsta källan till luftförorening i huvudstadsregionen. Tomgång orsakar lokala skador och inandade avgaser kan för känsliga människor snabbt ge upp hov till t.ex. huvudvärk. I synnerhet smällkalla, vindstilla morgnar bildas det mycket avgas av tomgångskörning och då tar det extra lång tid för luften att renas. Avgaserna släpps ut rakt i ansiktshöjd och i synnerhet äldre, barn och allergiker kan få allvarliga andningssymptom. Det är därför särskilt viktigt att undvika tomgång vid skolor, daghem, bostadshus och affärer.

Begränsning av tomgång ingår i alla de fyra städernas luftvårdsprogram. Det är ett sätt att minska utsläppen och förbättra luftens kvalitet, i synnerhet på områden med livlig trafik. I Grankulla är det polisen och i de övriga städerna parkeringsövervakarna som övervakar onödig tomgång. För onödig tomgång blir det 40 euro i parkeringsbot.


Upplysningar:
Helsingfors, byggnadskontoret, parkeringsövervakare Kaija Kossila,
tfn 09 310 385 05
Esbo, tekniska centralen, övervakningschef Jorma Sipilä, tfn 09 816 832 69
Esbo, miljöcentralen, miljöinspektör Katja Ohtonen, tfn 09 816 248 49
Vanda, parkeringsövervakningens kontor jurist Sergei Podschivalow,
tfn 09 839 224 10
Vanda, miljöcentralen, miljöinspektör Kaisa Mäntylä, tfn 09 839 230 32
Grankulla, miljöchef Anna-Lena Granlund-Blomfelt, tfn 09 505 62 69
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM, telefonupplysning on luftkvaliteten, tfn 050 308 10 63

Tillbaka till rubrikerna