Miljöenhetens nyheter

04.06.2018

Undvik att mata vattenfågelungar med bulla och bröd

Även i Gallträsk och i Thurmansparken har man påträffat vattenfåglar med olika grader av utvecklingsstörningar. En av orsakerna kan vara en för äggviterik diet under ungarnas tillväxtperiod.

Av denna orsak rekommenderar man att fågelungar inte skall matas med en sädesrik diet (t.ex. bulla och bröd) under deras tillväxtperiod på sommaren och i början av hösten.

Undersökningar visar att sädesrik mat som innehåller höga värden av äggviteämnen kan ge upphov till olika grader av utvecklingsstörningar hos vattenfåglars ungar. Fullvuxna fåglar får däremot inga symptom av att äta en sädesrik föda. Problem har uppstått i områden där människor matar vattenfåglarna med rikliga mängder bulla och bröd.

En typisk utvecklingsskada hos vattenfågelungar är det sk. ”änglavinge” –syndromet. På grund av en för snabb tillväxt vrids vingarnas benstruktur så att vingfjärdrarna vänds uppåt och slutresultatet är en vinge (vingar) som växer utåt och det bli omöjligt för fågeln att flyga. Änglavinge -syndromet påträffas åtm. hos änder, gäss och svanar.

I naturen äter vattenfågelungarna mest gröna växtdelar och vattenväxter och en del arter äter även små vatteninsekter samt bottendjur.


Källa: Högholmens djurgård för vilda djur

Tillbaka till rubrikerna