Valikko

Miljöenhetens nyheter

06.09.2017

Undersökningsfiske på gång i Gallträsk

Vecka 36 inleds undersökningsfiske i Gallträsk. Målet med fisket är att klarlägga sjöns nuvarande fiskbestånd och dess tillstånd. Undersökningsfisket är en av åtgärderna i det uppföljnings- och skötselprogram för Gallträsk som samhällstekniska nämnden godkände år 2015. Föregående undersökningsfiske genomfördes i Gallträsk år 2014.

Tillbaka till rubrikerna