Valikko

Miljöenhetens nyheter

09.03.2018

Trafikverkets ansökning gällande trädfällning på järnvägens skyddsområde - deadline för grannehörandena idag 9.3.2018

Tiden för grannehöranden som gäller Trafikverkets ansökan om MBL 128 §:n tillstånd för miljöåtgärd gällande trädfällning på järnvägens skyddsområde tar slut idag 9.3.2018.

Bekanta dig med ansökan samt kungörelsen här >

Tillbaka till rubrikerna