Valikko

Miljöenhetens nyheter

25.03.2015

Trädgårdsavfall kan föras till Sortti-stationerna

Det är bra om man kan kompostera sitt trädgårdsavfall på egen tomt. Om detta inte är möjligt kan trädgårdsavfallet transporteras till Sortti-stationerna som är en del av HRM Avfallstjänst. På detta sätt blir avfallet komposterat och hamnar inte i blandavfallet på avstjälpningsplatsen. Trädgårdsavfall får absolut inte tippas i stadens park- eller skogsområden.

Observera att det fr.o.m. 1.1.2011 enligt Grankulla stads miljöskyddsföreskrifter är förbjudet att bränna trädgårdsavfall i staden!

Ett lass trädgårdsavfall som hämtas till en Sortti-station med personbil, paketbil eller bilsläpvagn kostar fem euro. Avgiften täcker enbart trädgårdsavfall vilket betyder t.ex. ris, löv och gräs. Annat avfall som sopad sand, jordmaterial, stubbar och rotklumpar ingår inte i priset.

Trädgårdsavfall mottas inte på Munkkulla avfallsstation i Kyrkslätt på grund av utrymmesbrist. Sortti-stationerna tillämpar självbetjäning, vilket innebär att man själv lossar lasten och placerar den på flaken. Som betalningsmedel duger bank-, kredit- och betalkort, inte kontanter.

När vårstädningen och renoveringsperioden börjar ökar antalet kunder avsevärt på Sortti-stationerna. Köerna är som längst vid femtiden på måndagarna. Vid andra tidpunkter är risken mindre att hamna i kö.

Sortti-stationerna betjänar vardagar kl. 07–21.

Sortti-stationerna:
Esbo
- Käringmossens avfallshanteringscentral, Käringmossvägen 8 
Helsingfors
- Stensböle, Stensbölekanten 5
- Kånala, Betongvägen 3
Kyrkslätt,
- Munkkulla, Munkkullavägen 3 (trädgårdsavfall tas inte emot)

Källa: HRM Avfallstjänst

Sortti-stationerna


Tillbaka till rubrikerna