Valikko

Miljöenhetens nyheter

25.06.2012

Somrig tomgångskörning synas extra noga vecka 26

I huvudstadsregionen intensifieras övervakningen av tomgångskörning 25 juni till 1 juli. Både parkeringsövervakarna och polisen deltar. För onödig tomgång blir det felparkeringsavgift som för tomgångsförseelse är 35 euro. På sommaren är det vanligt att ha motorn igång för att driva luftkonditioneringen.

”Tomgångskörning övervakas extra noga i hela huvudstadsregionen”, berättar Kaija Kossila, parkeringsövervakare hos Helsingfors stad. ”Vi vill också på sommaren påminna om att mindre tomgång ger bättre luft och trivsel.”

Onödig tomgång är förbjudet enligt en förordning. Ett motordrivet fordon som står av någon annan orsak än tvingande trafikhinder får ha motorn igång högst två minuter. Förbudet gäller delvis också motorcyklar, mopeder, traktorer, motorredskap och terrängfordon.

Bilarna är den värsta källan till luftförorening i huvudstadsregionen. Avgaserna är skadliga för hälsan och dessutom otrevliga. Att andas in avgaser ger snabbt huvudvärk. Avgaserna släpps ut rakt i ansiktshöjd. I synnerhet äldre, barn och allergiker kan få allvarliga andningssymptom. Det är därför särskilt viktigt att undvika tomgång vid skolor, daghem, bostadshus och affärer.

”Begränsning av tomgång ingår i alla de fyra städernas luftvårdsprogram”, säger Katja Ohtonen, miljöinspektör hos Esbo stad. ”Det är ett sätt att minska utsläppen och förbättra luftens kvalitet, i synnerhet på områden med livlig trafik.”

UPPLYSNINGAR
Helsingfors, byggnadskontoret
parkeringsövervakare Kaija Kossila, tfn (09) 310 385 05

Esbo, tekniska centralen
övervakningschef Jorma Sipilä, tfn (09) 816 832 69
Esbo, miljöcentralen
miljöinspektör Katja Ohtonen, tfn (09) 816 248 49

Vanda, parkeringsövervakningens kontor
vs. parkeringsövervakare Pia Kauppinen, puh. (09) 839 22337
Vanda, miljöcentralen
miljöinspektör Kaisa Mäntylä, tfn (09) 839 230 32

Grankulla
miljöchef Anna-Lena Granlund-Blomfelt, tfn (09) 505 62 69

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM
telefonupplysning on luftkvaliteten, tfn 050 308 10 63

Tillbaka till rubrikerna