Valikko

Miljöenhetens nyheter

06.10.2014

Skogsvårdsåtgärderna fortsätter i Kasasbergetsområdet

Stora Enso Oyj genomför skogsvårdsåtgärder på privat mark i Kasabergsområdet.  Åtgärderna gäller främst gallring och bottenröjning av skogsbeståndet och Stora Enso har i juni 2014 erhållit tillstånd för miljöåtgärd för ovan nämnda åtgärder.

Som Stora Ensos kontaktperson fungerar Bo Husman 0400-544251.

I samband med skogsvårdsåtgärderna kommer det ställvis att röra sig skogsmaskiner på området. Därav uppmanas användarna den närmaste tiden till extra försiktighet då de rör sig i Kasabergsområdet.    

Tillbaka till rubrikerna