Miljöenhetens nyheter

09.04.2018

Naturen gör dig gott - Huvudstadsregionens utflyktskalender 2018 har utkommit.

Huvudstadsregionens naturutflyktskalender för år 2018 är färdig och de tryckta exemplaren kan avhämtas från stadshuset och bibilioteket . Du kan även ladda ner kalendern här >

Redan i över 30 år har huvudstadsregionens städer ordnat guidade och avgiftsfria naturutflykter för invånarna. I år arrangeras 134 olika utflykter runt om i huvudstadsregionen och vem som helst kan delta i utflykterna, stadsgränserna utgör inget hinder. Utflykterna är avgiftsfria om inget annat anges.

Vildörter, fladdermöss och välbefinnande i skogen - allt detta finner du i Grankulla.

Intresserar vildörter, fladdermöss eller Gallträsks vattenmiljö dig? Delta då i naturutflykterna som ordnas runt om i staden. I år kan du delta i bl.a. en cityfågel-, en fladdermus- samt en äventyrlig välbefinnandeutflykt för hela familjen i Kasabergsområdet.  Den alltid så populära vattenundersökningsutflykten för barn återkommer även i år.  Under den kultur- och naturhistoriska
promenad som arrangeras i juni får du en inblick i liv och leverne förr i Grankulla. Under årets nyhetsutflykt tittar vi in naturens egen kryddhylla, dvs bekantar oss med vildörter. Välkommen! 

Utflykterna i Grankulla år 2018


Må 7.5 kl 18-20.30  Fågelutflykt i stadsmiljö. Samling vid ingången till Grankulla simhall (Stationsvägen 26). Tvåspråkig utflykt.

Sö 20.5 kl 13-15
  Äventyrlig välbefinnandeutflykt för hela familjen i Kasabergsområdet. Samling vid Kasabergets daghems parkering (Kasabergsvägen 4). Ta med kikare, flora, mellanmål mm. Finskspråkig utflykt.

Ons 23.5 kl 21.30-24 Fladdermusutflykt i Grankulla. Medborgarinstitutet Petra, auditoriet. Norra Kärrvägen 5. Utflykten inleds med en kort föreläsning inomhus. Tvåspråkig utflykt.

Ti 5.6 kl 18-20
  Vattenundersökningsutflykt vid Gallträsk för 6-10 åringar. Södra Heikelvägen, Gallträsk och Träskmossens knutpunkt. Förhandsanmäl. 2.5-4.6 agb@kauniainen.fi  Tvåspråkig utflykt.

To 7.6 kl 17-20 Vildörtskurs. Samling vid Kasabergets daghems parkering (Kasabergsvägen 4). Förhandsanmäl. fr.o.m. 2.5 agb@kauniainen.fi Finskspråkig utflykt.

Må 18.6 kl 17-19.30 
Kultur- och naturhistorisk promenad  - spår av gamla Grankulla i naturen. Samling vid Kasabergets daghems parkering (Kasabergsvägen 4). Tvåspråkig utflykt.

Cityfågelutflykten leds av Paul Segersvärd.    

Den äventyrlig välbefinnandeutflykten för hela familjenarrangeras i samarbete med Luonto-Liitto.

Fladdermusutflykterna leds av Nina Hagner-Wahlsten (BatHouse).

"Spår av gamla Grankulla i naturen" -utflykten leds av Catharina Brandt-Vahtola och Jack Barkman.

Som dragare för Vattenundersökningsutflykten fungerar Natur och Miljös naturskola.

Som dragare för vildörtskursen fungerar
örtrådgivarna Kyllikki Karanko ja Seija Ravanti.

Utflykterna är avgiftsfria och ingen anmälan behövs (med undantag för vattenundersökningsutflykten och vildörtskursen). För utflykterna behövs ingen toppkondition, utan vi rör oss i lugn takt och bekantar oss med naturen. Kläder efter väder, och om du vill kan du ta med dig egen matsäck och kikare.

Välkommen!

Tillbaka till rubrikerna