Valikko

Miljöenhetens nyheter

31.05.2012

Matti Uutela erhöll priset för "Årets miljögärning"

Stadensmiljöenhet har beslutat att i år ge priset för "Årets miljögärning" åt Matti Uutela för hans värdefulla arbete för ökad trivsel i staden. Matti Uutela är i sin gula väst en bekant syn här i Grankulla då han på frivillig basis varje vecka plockar flera säckar med skräp från naturen och gatorna. Miljöenheten och stadens underhållsenhet vill rikta ett stort tack till Uutela för hans värdefulla arbete.

Priset för "Årets miljögärning" delades i år ut för tredje gången. Matti Uutela fick ca 80 % av alla givna röster.

Ympäristöpalkinto2012
Matti Uutela erhåller här priset för "årets miljögärning" av miljöchefen på Granidagen den 24.5

Tillbaka till rubrikerna