Valikko

Miljöenhetens nyheter

26.09.2012

Klimatinfo (Ilmastoinfo) erbjuder gratis energirådgivning

Ilmastoinfo logo rgb SWPlanerar du att byta fastighetens värmesystem eller ger elräkningen dig gråa hår? Nu har även Grankullaborna möjlighet att få gratis och opartisk energirådgivning via Klimatinfo som hjälper huvudstadsregionens invånare samt små och medelstora företag att minska sitt koldioxidavtryck.

klimatinfo har fyra huvudteman: energi, trafik, mat och konsumtion som lyfts fram i samband med olika evenemang och kampanjer.

Klimatinfo erbjuder praktiska råd och nya lösningar för en mer klimatvänlig vardag bl.a. genom att erbjuda personlig energirådgivning.  För Grankullas del ligger tyngdpunkten just på personlig energirådgivning för småhusägare. Invånarna kan få råd med:

•    byte av värmesystem i samband med renoveringar
•    val av värmesystem i samband med nybyggen
•    förnybara energilösningar
•    minskning av energiförbrukningen
•    konkurrensutsättning av el
•    energiunderstöd samt hushållsavdrag (energirenoveringar)

Tilläggsinformation fås av Antti Tilamaalta, Ilmastoinfon energirådgivare tfn. 040-168 7349, antti.tilamaa[at]ilmastoinfo

Bekanta dig med Klimatinfos verksamhet på adressen www.ilmastoinfo.fi samt via dess  Facebook-sida www.facebook.com/ilmastoinfo .


Tillbaka till rubrikerna