Valikko

Miljöenhetens nyheter

14.12.2011

Julen är snart här - kom ihåg att sortera avfallet på rätt sätt

Kom ihåg att sortera det avfall som uppkommer i samband med julstädningen eller under julen på rätt sätt! Även överflödiga, men helt användbara saker kan återvinnas istället för att hamna på avstjälpningsplatsen.

Info om Grankullas sorteringspunkter hittar du här>

Till huvudstadsregionens Sortti-stationer kan man hämta små mängder avfall med personbil, släpvagn eller paketbil. Priset på avfallet bestäms utgående från om lasten innehåller återvinnbart avfall eller främst oåtervinnbart blandavfall. Läs mera här >

Huvudstadsregionens Återanvändningscentral erbjuder möjligheter till återvinning samt utbildar och sporrar till att göra kloka konsumtionsval. Den närmsta återanvändningscentralen ligger i Mattby. Återanvändningscentralen lånar även gratis ut släpvagnar åt sina kunder för transport av av större saker. Läs mera här >

Var hör avfallet hemma? Bekanta dig med HRM:s Jätkä-sorteringshjälp (på finska), den berättar i vilket återvinningskärl avfallet hör hemma.

Miljöenheten vill med följande tips önska alla en God Jul och Ett Gott Nytt År!


Sortera rätt på julen
På julen bildas det ofta avfall, som stekfett från skinkan och presentpapper, vars rätta hantering man undrar över.

Julens presentpapper och förpackningar
Undvik all onödig paketering. Spara och återanvända julpapper som är i gott skick. Presentpapper platsar inte i pappers- eller pappinsamlingen eftersom de har kraftig ytbeläggning och innehåller mycket tryckfärg, klistermärken och tejp utan de hör hemma i energiavfallsinsamlingen eller med blandavfallet. Julkorten igen hör hemma i kartonginsamlingen. För att spara utrymme lönar det sig att platta till förpackningarna ordentligt före man sätter dem i insamlingskärlen.

Stekfettet från skinkan
Man får inte hälla skinkans stekfett i avloppet eller i toalettstolen eftersom det kan förorsaka stopp i rören. Låt fettet stelna varefter fettet kan sättas i kärlet för bioavfall eller i komposten. Ifall man inte har möjlighet till föregående, häll då fettet i ett tätt kärl och släng det med blandavfallet. Skinkfett är mycket salt, av denna orsak får man inte ge det åt fåglar eller andra djur.

Aluminiumformar och värmeljusens metallskal
Aluminiumfolien och rensköljda aluminiumformar samt värmeljusens metallskal hör hemma i avfallskärlet för småmetall.

Batterier
Största delen av de tomma knapp- eller fingerbatterierna från leksaker klassa som problemavfall. Laddbara batterier rekommenderas.

Julgranen.
Julgranen kan lämnas i närheten av avfallskärlet i väntan på insamling. Granen får dock inte störa den normala användningen eller tömningen av avfallskärlet. Granarna samlas in gratis i samband med tömningen av kärlen. Man får även föra enskilda granar gratis tills Sortti- stationerna under januari månad.

Nyårslyckor
Nyårslyckorna av tenn innehåller mycket bly och klassa därför som problemavfall. Du kan spara och återanvända tennklumparna. Packa ner klumparna i samma låda som juldekorationerna i väntan på nästa jul, på så vis ligger hittas de lätt nästa år.

Tömning av avfallskärlen
Under jultidens helger kan det förekomma ändringar i tidtabellerna för tömningen av fastigheternas avfallskärl. Läs mera på HRM:s hemsida >Tillbaka till rubrikerna