Valikko

Miljöenhetens nyheter

30.03.2015

Huvudstadsregionens naturutflyktskalender för år 2015 är färdigställd

Huvudstadsregionens naturutflyktskalender för år 2015 är färdig och de tryckta exemplaren kan avhämtas från stadshuset och bibilioteket efter påsk. Du kan även ladda ner kalendern här

År 2015 arrangeras ett stort antal naturutflykter i huvudstadsregionen. I broschyren hittar du uppgifter om alla utflykter, som städerna Esbo, Helsingfors, Vanda och Grankulla arrangerar. Vem som helst kan delta i utflykterna, stadsgränserna utgör inget hinder. Utflykterna är avgiftsfria om inget annat anges.

Utflykterna i Grankulla år 2015

Ti 28.4 kl 18-20 
Fågelutflykt i stadsmiljö. Samling vid ingången till Grankulla bibliotek (Thurmansplatsen 6). Tvåspråkig utflykt.

Sö 17.5 kl 13-15  Kevättuuli-utflykt för hela familjen i Kasabergsområdet. Samling vid Kasavuoren koulukeskus gårdsområde (Kasabergsvägen 1). Ta med kikare, flora, mellanmål mm. Finskspråkig utflykt.

Ti 26.5 kl 21.30-24
Fladdermusutflykt i Grankulla. Medborgarinstitutet Petra, auditoriet. Norra Kärrvägen 5. Utflykten inleds med en kort föreläsning inomhus. Tvåspråkig utflykt.

Ti 2.6 kl 18-20  Vattenundersökningsutflykt vid Gallträsk för 6-10 åringar. Södra Heikelvägen, Gallträsk och Träskmossens knutpunkt. Förhandsanmäl. 4-29.5.15 agb@kauniainen.fi  Tvåspråkig utflykt.

Sö 14.6 kl 17-19.30  Kultur- och naturhistorisk promenad  - spår av gamla Grankulla i naturen. Träff invid ingången till Grankullas kyrka  (Kavallvägen 3 ). Tvåspråkig utflykt.

Ons 26.8 kl 18-20.30  Geologisk utflykt i Grankulla. Samling vid ingången till Grankulla hälsostation (Stationsvägen 19). Finskspråkig utflykt.
    
Ti 15.9 kl 17.30-19.30  Svamputflykt i Kasabergsområdet. Träff invid Kasavuoren koulukeskus gårdsområde (Kasabergsvägen 1). Tvåspråkig utflykt.

Den för barn och familjer avsedda utflykten Vårvindar arrangeras i samarbete med Luonto-Liitto. Läs mer: Kevättuuli - kevätseuranta lapsille

Fladdermusutflykterna leds av Nina Hagner-Wahlsten (BatHouse).

"Spår av gamla Grankulla i naturen" -utflykten leds av Catharina Brandt-Vahtola och Jack Barkman.

Som dragare för Vattenundersökningsutflykten fungerar Natur och Miljös naturskola.

Utflykterna är avgiftsfria och ingen anmälan behövs (med undantag för vattenundersökningsutflykten). För utflykterna behövs ingen toppkondition, utan vi rör oss i lugn takt och bekantar oss med naturen. Kläder efter väder, och om du vill kan du ta med dig egen matsäck och kikare.

Välkommen!

Tillbaka till rubrikerna