Valikko

Miljöenhetens nyheter

02.10.2013

HRMs återvinningspunkt vid Grankulla station har flyttat

HRM har avlägsnat återvinningspunkten vid Grankulla station inför det kommande förbättringsarbetet med infartsparkeringen. På området finns dock tillfälliga insamlingskärl för papper, kartong, småmetall samt färgat och klart glas. För tillfället finns inget insamlingskärl för kläder på området.

Det tillfälliga kärlen är belägna inom samma område, men ca 70 meter mot Kilohållet.

I samband med förbättringsarbetena med infartsparkeringen kommer HRM att bygga en ny, mer ändamålsenlig återvinningspunkt i områdets östra del.

Närmasta större återvinningspunkt i Grankulla är belägen invid Kasabergets dagehem i början av Kasabergsvägen.

Läs mera om återvinningspunkterna i Grankulla här>
Tillfälliga avfallskärl


Tillbaka till rubrikerna