Valikko

Miljöenhetens nyheter

23.09.2013

Höstens trädgårdsavfall kan föras till Sortti-stationerna

Hösten är här och i många trädgårdarna förbereder man sig inför vinterns ankomst. Det är bra om man kan kompostera sitt trädgårdsavfall på egen tomt. Om detta inte är möjligt kan trädgårdsavfallet transporteras till Sortti-stationerna som är en del av HRM Avfallstjänst. På detta sätt blir avfallet komposterat och hamnar inte i blandavfallet på avstjälpningsplatsen. Det är förbjudet att dumpa trädgårdsavfall i stadens parker, skogsområden eller övriga allmänna områden.

Enligt Grankulla stads miljöskyddsföreskrifter  är det fr.o.m. 1.1.2011 förbjudet att bränna trädgårdsavfall i staden.

Ett lass trädgårdsavfall som hämtas till en Sortti-station med personbil, paketbil eller bilsläpvagn kostar ca fem euro. Avgiften täcker enbart trädgårdsavfall vilket betyder t.ex. ris, löv och gräs. Annat avfall som sopad sand, jordmaterial, stubbar och rotklumpar ingår inte i priset.

Sortti-stationerna tillämpar självbetjäning, vilket innebär att man själv lossar lasten och placerar den på flaken. Som betalningsmedel duger bank-, kredit- och betalkort, inte kontanter.

När hösten och talkotiden börjar ökar antalet kunder avsevärt på Sortti-stationerna. Köerna är som längst vid femtiden på måndagarna. Vid andra tidpunkter är risken mindre att hamna i kö.

Sortti-stationerna betjänar vardagar kl. 07–21.

Sortti-stationerna:
Esbo
- Käringmossens avfallshanteringscentral, Käringmossvägen 8 
Helsingfors
- Stensböle, Stensbölekanten 5
- Kånala, Betongvägen 3
Kyrkslätt,
- Munkkulla, Munkkullavägen 3 (trädgårdsavfall tas inte emot)

Källa: HRM Avfallstjänst

Sortti-stationer

Tillbaka till rubrikerna