Valikko

Miljöenhetens nyheter

28.11.2014

Grönt vatten i Thurmansparkens Skvatterbäck

Svatterbäcken i Thurmansparken har idag torsdag färgats grön. Färgen beror på att man i samband med Fortums reparationsarbeten av fjärrvärmenätverket i centrum har lett grönt fjärrvärmevatten ut i stadens dagvattensystem, från vilket vattnet rinner ut till Skvatterbäcken.

Enligt Fortums uppgifter färgas vattnet i fjärrvärmesystemet grönt för att man lättare skall upptäcka läckage. Som färgämne används en starkt fluorescerande kemikalie, pyranin. Detta färgämne används t.ex. i kosmetik och är enligt Fortums uppgifter som vattenlösligt helt ofarligt.

Läs mera om detta > (på finska)

Tillbaka till rubrikerna