Valikko

Miljöenhetens nyheter

21.03.2012

Grankulla deltar i kampanjen Earth Hour 31.3.2012 kl. 20.30–21.30

Earth Hour är en av WWF organiserad global kampanj under vilken privatpersoner och organisationer runt om i världen släcker belysningen för en timme samma dag och samma tid. Kampanjen ordnas i år lördagen den 31 mars 2012 kl. 20.30–21.30.

Genom att delta i Earth Hour visar människorna att de bekymrar sig för klimatförändringen och önskar att förebyggandet av klimatförändringen tas på allvar på alla nivåer. Att släcka belysningen symboliserar det gemensamma bekymret för den allt snabbare klimatförändringen.

I Earth Hour deltar 135 länder, och i Finland medverkar över 50 kommuner i kampanjen. Även Grankulla stad deltar i kampanjen och belysningen kommer att släckas i en del av  stadens fastigheter. I år släcks även ljusen i presidentens slott, stadiontornet och vid Tammerfors salutorg.

Staden utmanar alla invånare i Grankulla att delta i kampanjen och släcka belysningen lördagen den 31.3 mars 2012 kl. 20.30–21.30!

Mer information: Earth Hour


Tillbaka till rubrikerna