Valikko

Miljöenhetens nyheter

11.04.2011

Förbjudet att bränna trädgårdsavfall i staden fr.o.m. den 1.1.2011

11.04.2011
Stadsfullmäktige godkände hösten 2010 de uppdaterade miljöskyddsföreskrifterna, enligt vilka förbränning av trädgårdsavfall är förbjudet i tätt bebyggda områden, dvs. i hela staden fr.o.m. den 1.1.2011. Förbudet strävar till att minska lokala olägenheter i luftkvaliteten. Trädgårdsavfall är ofta fuktigt, vilket leder till ofullständig förbränning och ökar rökbildning. Känsligast för rök är personer son lider av andnings- och hjärtsjukdomar, barn och äldre människor. En gemensam linje i hela huvudstadsregionen gällande förbudet underlättar även räddningsverkets och polisens övervakning.

Till trädgårdsavfall räknas bl.a. grenar, kvistar, halm, hyggesavfall, löv och annat motsvarande växtavfall. Man rekommenderar att trädgårdsavfall komposteras på fastigheten. Ris och kvistar lönar sig att i mån av möjlighet flisa och använda som marktäckare under buskar eller att blanda i komposten. Det är förbjudet att dumpa trädgårdsavfall på allmänna områden så som i skogar, parker eller tomma tomter.

Små lass med trädgårdsavfall kan föras till Sortti-stationerna och större lass till avfallshanteringscentralen i Kärringsmossen. Mottagningen är avgiftsbelagd.
Fastigheter som är anslutna till bioavfallsinsamlingen kan transportera trädgårdsavfall för kompostering i samband med insamlingen av bioavfall på följande sätt:
•    Trädgårdsavfallet packas i en förmultnande säck och ställs intill biokärlet. Säcken märks med texten ”puutarhajätettä/trädgårdsavfall".
•    Antalet säckar uppges på förhand till HRM Avfallshanterings kundtjänst, tfn 09 1561 2 110.  Avgift enligt gällande taxa.. För trädgårdsavfall som packats i plastsäckar tas en extra avgift för blandavfall

Läs mera på HRM:s hemsida>


Tillbaka till rubrikerna