Valikko

Miljöenhetens nyheter

20.09.2016

Fel värmebärarvätska har levererats till värmebrunnar – anvisningar ges om byte av vätska

Miljöministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) informerar

Suomen Kalustekierrätys Oy har i stället för en etanolbaserad värmebärare sålt en metanolbaserad värmebärare till installatörer av åtskilliga jordvärmesystem åren 2012–2015, och detta har skett med felaktig information. Vätskan har installerats i energibrunnar på mer än 1 000 fastigheter runt om i Finland. Miljöministeriet och social- och hälsovårdsministeriet har i samarbete med andra centrala myndigheter utarbetat anvisningar om i vilka fall metanolen, som är skadlig för hälsa och miljö, i vissa känsliga områden bör bytas ut mot en ofarligare värmebärare. Polisen utreder fallet på begäran av Säkerhets- och kemikalieverket Tukes.

Fastighetsägare i Grankulla som installerat jordvärme under ovannamnda tidsperiod uppmanas att bekanta sig med anvisningarna gällande ev. byte av vätska på stadens hemsida. Bekanta dig med anvisningarna här >
 


Tillbaka till rubrikerna