Valikko

Miljöenhetens nyheter

08.10.2012

Energisparveckan firas igen den 8-14.2012

Den här veckan firas igen den nationella Energisparveckan. Här hittar du spartips som är lätta att genomföra samt  linker till hemsidor med energisparinnehåll.

Spara även du energi!


SÖNDAGENS SPARTIPS:

Hemma: Släck lamporna och stäng av strömmen hos hemelektroniken. Stäng av en elapparat du inte använder. En apparat som står på stand by-läge förbrukar energi även om den inte är i användning. Hemelektronik i stand by-läge står för största delen av all "onödig" elförbrukning!

*************************************

LÖRDAGENS SPARTTIPS:
Hemma: Reglera kylanläggningarnas temperatur.  Den rekommenderade temperaturen för uppbevaring i kylskåp är +5 grader och -18 grader för frysboxar. Ett överfullt kylskåp och en dörr som öppnas ofta ökar energiförbrukningen med 15-20 procent, hos gamla kylskåp med t.o.m. 50 %. Kontrollera även att luftcirkulationen runt kylapparaterna är tillräcklig, lämna 5-10 cm fritt utrymme bakom samt ovanför apparaten (kontrollera tillverkarens rekommendationer).

Fundera samtidigt över innehållet i kylskåpet! Köpte du för mycket mat varav en del kommer att slängas oanvänd med avfallet eller i bioinsamlingen? Hur optimera matinköpen? Borde den gamla, hederliga inköpslistan tas ibruk igen? Borde veckans meny planeras på förhand? Var i världen är maten producerad, på vilket sätt och vilka vägar har maten transporterats till Finland och mataffären? Är produkten producerad på ett ekologiskt sätt, är den rättvismärkt eller producerad på något annat sätt?

**************************************

FREDAGENS SPARTIPS:
Hemma: Klotta inte med vatten. Tvätta helt fyllda tvätt- och diskmaskiner  och reparera läckande kranar och wc-stolar.  Om du istället för 10 minuter duschar endast 2 minuter sparar du ca 70 ämbar vatten i veckan. 

Arbetsplatsen: Följ aktivt med att  anvisningar för att spara energi följs! Föregå som ett gott exempel och påminn vänligt de personer som inte följer anvisningarna.

**************************************

TORSDAGENS SPARTIPS:

Hemma: Byt ut glödlamporna till energispar- eller LED-lampor

Energisparlampor förbrukar 70-90  procent  mindre energi än glödlampor. Mera praktiska råd och tips om energisparlampor får duvia adressen www.lampputieto.fi.

Arbetsplatsen.
Datorn startas då den tas i bruk och stängs då den inte mer behövs! D.v.s. stäng alltid av datorn då du avslutar din arbetsdag eller till veckoslutet.  Om datorn bör lämnas på t.ex. inför kommande uppdateringsarbeten, brukar arbetsplatsens IT-avdelningen informera skilt om detta.Släck datorns skärm då du har en längre paus eller är på möte.

**************************************

ONSDAGENS SPARTIPS:
Hemma: Fundera två gånger före du köper en produkt. Behöver jag verkligen denna sak eller kan jag låna en dylik av t.ex. en vän eller en granne? Måste saken vara ny eller kunde jag eventuellt köpa en begagnad? Finns det någon logik i att köpa varor (t.ex. kex) som är överförpackade enligt följande: plastask>plasthölje>kartongask? Kom ihåg att återvinna funktionsdugliga, men för dej onödiga saker.

Arbetsplatsen
: Fäst uppmärksamhet på pappersförbrukningen på din arbetsplats. Undvik onödig kopiering samt utskrifter. Ställ in din printer på dubbelsidig utskrift alltid då detta är möjligt. 

**************************************

TISDAGENS SPARTIPS:
Hemma och på arbetsplatsen: Lämna bilen hemma då du skall färdas korta sträckor, använd istället cykel eller gå. Om det är möjligt, cykla eller gå till jobb och du höjer din kondition samtidigt som du minskar dina egna CO2-utsläpp. Om detta inte är möjligt, använd kollektivtrafik.

Om du använder personbil, kom ihåg att köra ekonomiskt! Det är det lättaste och snabbaste sättet att påverka utsläppen från bilismen. Det är också ett mycket effektivt sätt, då man lätt kan minska bränslekostnaderna med upp till 10 procent. De viktigaste knepen hittar du på Motivas hemsida
("Taloudellinen ajaminen - älykäs ajotapa -finskspråkig”).

**************************************

MÅNDAGENS SPARTIPS:
Hemma:  Försäkra dig om att rumstemperaturen i din bostad är rätt, 20-22°C. Du sparar fem procent i uppvärmningskostnader genom att sänka rumstemperaturen med en grad. Lita inte på termostaten utan kontrollera temperaturen med en termometer.

Arbetsplatsen: Släck beslyningen i arbetsutrymmet då du lämnar det för över 10 minuter. Utnyttja naturljuset, tänd inte all beslyning automatiskt.


**************************************

Vad slukar energi hemma hos er?
Visste du att den som innehar ett lånekort kan låna energiförbrukningsmätare från Grankullas bibliotek? Mera info får du från bibilioteket. 

Här kan du skriv ut energispartips till arbetsplatsen eller hemmet. Vik infobladet i tre delar och ställe t.ex. på kaffebordet.


Energisparveckans hemsidor (finskspråkiga)>

Motivas hemsidor>

Energiatehokas Helsinki-sivut>

Ilmastoinfos hemsidor>
 

Tillbaka till rubrikerna