Valikko

Miljöenhetens nyheter

29.11.2017

Elda på rätt sätt

Miljöenheten vill påminna användare av eldstäder om rätt förbränningssätt. Att elda med ved är ett sätt att hämma klimatförändringen. Fel brännteknik ger dock upphov till betydande partikelutsläpp och en lokal försämring av luftkvaliteten med därtill hörande trivsel- och hälsolägenheter.

Läs mera här >

Tillbaka till rubrikerna