Valikko

Miljöenhetens nyheter

05.12.2017

De virkade "StreetArt Finland 100" -verken kan nu ses framför stadshuset

De virkade Street Art –verken som förverkligats som en del av projektet ”SuomiFinland 100 –Tillsammans” kan nu ses i stadshusets vindfång samt i talldungen framför huset. Verken kommer att visas jubileumsåret till slut, varefter de virkade rutorna får ett nytt liv som bl.a. filtar.
Kasavuoren koulun teos
Kasavuoren koulus konstverk.


Stadens invånare, medborgarinstitut, lokalcentralen och miljöenheten har under år 2017  tillsammans förverkligat projektet och mormorsrutorna har bl.a. virkats i samband med flera virkningsworkshops som ordnats i medborgarinstitutet regi.

Stadens representanter vill härmed tacka alla som på något vis deltagit i projektet. Ett speciellt stort tack går dock till följande personer:

Bambi Cedergren, Monica Heimbürger, Pirkko Carlander, Anna-Lena Händelin, Soile Koskinen, Kasavuoren koulu samt Virva Wahlstedt tillsammans med Mäntymäen koulus klass 5 B.

LeenaN
Leena Nurmi från medborgarinstitutet hänger upp StreetArt-verk framför stadshuset.


Tillbaka till rubrikerna