Valikko

Miljöenhetens nyheter

02.12.2015

De uppdaterade miljöskyddsföreskrifterna har trätt i kraft

Stadsfullmäktige godkände vid sitt möte 21.9.2015 § 56 Grankulla stads uppdaterade miljöskyddsföreskrifter.

De uppdaterade miljöskyddsföreskrifterna trädde i kraft 1.12.2011.

Beslutet har inte överklagats hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Miljöskyddsföreskrifterna >

Tillbaka till rubrikerna