Valikko

Miljöenhetens nyheter

10.09.2105

Bullerstörningar nattetid vid Grankulla station

Destia Raila Oy utför byte av syllar på bangården vid Grankulla station på uppdrag av Trafikiverket. Arbetena genomför kvälls- och nattetid mellan klockan 18-06 alltid då pauser i tågtrafiken möjliggör detta och kan ge upphov till bullerolägenheter.

Destia Rail Oy beklarag bulelr och skakningsol'genheten som uupstår i samband med arbetena. Mera uppgifter fås av områdeschef Elina Jormalainen, tfn 040-631 3425.

Tillbaka till rubrikerna