Valikko

Miljöenhetens nyheter

24.03.2015

Bekanta dig med Klimatinfos "Solenergi hem" -kampanj

Klimatinfos kampanj "Aurinkosähköä kotiin" (Solenergi hem) är i full gång här i huvudstadsregionen.  Kampanjen hjälper huvudstadsregionens invånare att lättare kunna jämföra olika former av solenergisystem, priser samt sätt att minska sina koldioxidutsläpp.

Bekanta dig med kampanjen på sidan  www.aurinkosahkoakotiin.fi  (finskspråkig sida.)

Tillbaka till rubrikerna