Valikko

Miljöenhetens nyheter

16.04.2018

Bekämpa råttorna i tid

Staden har den senaste tiden fått flere anmälningar om råttor i Grankulla. Staden inleder vid behov bekämpningsåtgärder på allmänna områden samt vid stadens fastigheter, men uppmanar också småhusägare samt husbolagen i staden att kontrollera sina tomter samt avfallsinhägnader och vid behov inleda bekämpningsåtgärder.

Läs mera om bekämpning av råttor här>

Eftersom de preventiva åtgärderna är de vikigaste då man bekämpar råttor vill staden påminna invånarna om följande:

•    Förvara hushållsavfallet i täta kärl och håll avfallsinhägnaden ren. På så vis minskar råttornas tillgång till föda.
•    Kontrollera att kompostkärlet du komposterar bioavfall i är helt och att skadedjur inte kan ta sig in i det.
•   Lägg inget bioavfall eller överflödig frukt- eller bärskörd i trädgårdskomposten. Lägger man tex. en del av höstens rikliga äppelskörd i trädgårdskomposten kan det hända att man samtidigt dukar upp ett buffébord åt råttorna. 
•     Skräpa inte ner i omgivningen. Råttor kan söka sig till picnicrester, grillpapper och matrester som människan lämnat längs vägrenen eller vid friluftsplatser.Tillbaka till rubrikerna