Valikko

Miljöenhetens nyheter

05.10.2016

Återvinningscentralens insamlingsbil i Grankulla

Återvinningscentralens avgiftsfria bil åker mellan augusti och december runt i Esbo, Helsingfors, Grankulla, Kyrkslätt och Vanda. Bilen tar emot småsaker i gott skick som blivit överflödiga, så som kärl, skor, böcker, mattor, prydnadsföremål, sport- och hobbyredskap, cyklar och pysselmaterial.

Insamlingsbilen tar INTE emot farligt avfall, elektronikavfall eller metallskrot. Dessa samlas in under en skild insamling på våren.

Insamlingsbilen stannar i Grankulla

Måndagen den 24.10
kl. 17.40-18.10 Grankulla stadshus P-plats (Dalgränden 3)

Tisdagen den 25.10

kl. 17.40-18.10 Arbetarakademins P-plats (Gamla Åbovägen 14)
kl. 18.20-18.50 Skolcentrets P-plats (Kasabergsvägen/Stenbergsvägen)
kl 19.00-19.30 Ishallens P-plats (Gamla Åbovägen 42)

Mera info >

Tillbaka till rubrikerna