Valikko

Miljöenhetens nyheter

03.06.2014

Aggressiva kråkor i närheten av Hurtigs lekpark

Det förekommer igen attackerande kråkor i närheten av Hurtigs lekpark (i området kring Köpingsvägen-Bolagsvägen-Kyrkovägen). Invånarna och besökarna i området varnas för dessa kråkor som på ett mycket agressivt sätt försvarar sina ungar som finns i bona.

Under häckningstiden är alla fåglar, även kråkorna, fredade. Vid en eventuell eliminering (polisens uppgift) av de attackerane honorna skulle ungarna bli lidande i bona, därav brukar polisen inte skrida till dylika åtgärder.

Attackerna slutar vanligtvis då ungarna blir flygga och lämnar boet. Man kan tillfälligt skydda sig mot kråkorna genom att fälla upp t.ex. ett paraply.

Tillbaka till rubrikerna