Ansökan om hyresbostäder på Brandkårsgränden 4 i Grankulla (Villa Viola)


Lediga hyresbostäder i flervåningshuset som blev klart i juli 2017 på Brandkårsgränden 4 nära servicecentret Villa Breda förmedlas av Realia Asuntovuokraus. Frågor om lediga bostäder kan riktas direkt till Realia, tfn 010 228 5555.

Staden har möjlighet att påverka valet av hyresgäster. Invånarna väljs utgående från de sökandes bostadsbehov, tillgångar och inkomster. Bostäderna ligger nära servicecentret och prioritet ges åt pensionärer, äldre personer och personer i behov av handikappanpassad bostad som är bosatta i Grankulla. Vi lägger så snart som möjligt upp mer information om bostäderna och hur man söker.