Skogar och övriga grönområden

MetsänhoitotyötGrankulla stad har som mål att utveckla och sköta stadens skogsområden med beaktande av värdefulla naturområden.  Grankulla stads skogar sköts långsiktigt med hjälp av en naturvårdsplan som uppdateras vart tionde år.
 
Vid sidan av skötseln av de skogsparker som används som frilufts- och rekreationsområden har staden som mål att främja naturens mångfald.
 
I de enligt stadens naturvårdsplan skötta skogarna lämnas obehandlade fläckar och både stående och liggande murknande träd för att trygga ett mångsidigt ekosystem.  Naturvårdsplanen omfattar de av Grankulla stad ägda naturområdena och obebyggda tomterna, totalt 168 ha. 

Aktuellt

Skogsvårdsåtgärder vidtas årligen i den ordning som anges i skogsvårdsplanen. Träd som orsakar fara fälls ändå alltid i första rummet. De flesta skogsvårdsarbetena utförs av en konkurrensutsatt entreprenör med vilken staden ingått årskontrakt. Information om arbetena ges lokalt med informationsblad som sätts upp i området och delas ut i invånarnas postlådor.