Planering av grönområden

Resultatenheten svarar för planeringen och produktionen av den grönservice som tillgodoser stadens basbehov och medverkar till att upprätthålla en grön och naturnära stadsbild i Grankulla.
 
Framlagda planer finns på stadens webbsidor under kungörelser

Thurmansparken
Thurmansparken